Zdravo mleko od zdravih krava de | 


Кликните

Risto automat za mleko model L

Šta sve može automat za mleko firme Risto?
U ovom automatu sjedinjeni su rashladni uređaj, tank za mleko, mešalica, automat i točilica u jednom stabilnom automatu. Može biti postavljen u zatvorenom prostoru ili zaštićen na otvorenom.

Jednostavna upotreba modela L
Količina izdavanja mleka može biti određena između 0.1 i 50 litara.
Za punjenje se pritisne za to određeno dugme, nakon toga izlazi određena količina mleka.
Ovaj model Risto automata za mleko odgovara EU propisima, certifikovan je i baždaren.

U slučaju nestanka struje započeti proces punjenja se prekida.(pomoću akumulatora)

Po želji i uz nadoplatu moguće su sledeće varijante modela L:
GSM
Obaveštavanje o povećanoj temperaturi u unutrašnjosti automata.
Obaveštavanje da je tank prazan.
Obaveštavanje da je u tanku ostalo još 40 litara mleka (podesivo).
Obaveštavanje o nestanku struje (samo sa akumulatorom).

Akumulator

Termostat regulira grejanje automata u slučaju niskih temperatura.


Popis cena za automate / točionice mleka
Artikal
Euro
Automat za mleko L 100 Single (maks. 1 x 100 litara) bez sistema za plaćanje4.425,-
Automat za mleko L 200 Single (maks. 1 x 200 litara) bez sistema za plaćanje4.425,-
Automat za mleko L 200 Duo (maks. 2 x 100 litara) bez sistema za plaćanje4.710,-
Automat za mleko L 400 Duo (maks. 2 x 200 litara) bez sistema za plaćanje4.710,-
Automat za mleko L 200 Trio (maks. 2 x 50 litara u. 1 x 100 litara) bez sistema za plaćanje4.845,-
Automat za mleko L 300 Trio (maks. 2 x 50 litara u. 1 x 200 litara) bez sistema za plaćanje4.845,-
Automat za mleko L 200 Quattro (maks. 4 x 50 litara) bez sistema za plaćanje4.845,-
GSM (za različite SMS poruke kao o nestanku struje)-
GSM dodatna obaveštenja kao npr. 40 litara ostatak mleka (podesivo)-
Akumulator-
Termostat za regulaciju grejanja automata postavljenog na otvorenom-
Sistem za nadgledanje temperature mleka i grejanja -
Pokretni valjci u automatima za mleko (za ubacivanje tanka)-
50 litara kanta od oplemenjenog čelika112,-
100 litara tank od oplemenjenog čelika240,-
150 litara tank od oplemenjenog čelika280,-
200 litara tank od oplemenjenog čelika320,-


Sve cene od fabrike u Marienheide uz nadoplatu PDV-a

© 2018 by risto-vending.com  |  

Linkpartner: Milchtank / Milchtanks  Used milk cooling tanks  молочные танки  Milchautomat> 
Réservoirs de lait  Laserschneiden / Laster Blechzuschnitte  молочные танки  Milchtankstelle